Tjenester

Vi utfører tjenester for våre leietakere både løpende og når det skulle oppstå akutte behov. 

Vi har egen maskinpark med blant annet hjullaster, lifter og gravmaskin. 

I tillegg har vi eget sveiseverksted med mulighet for å utføre mindre represjoner med all type sveis.

Snørydding
Kosting / strøing
Lasting / lossing av varer
Reparasjoner og vedlikehold

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram