RSH Næringsbygg AS leier ut industrilokaler med sentral beliggenhet i Stange, Hedmark.
Industriområdet består av 7.000 kvm bygningsmasse og 50 dekar tomt. Det er 5 industribygg og 4 kaldt lager av variabel størrelse. 
Industribyggene har mulighet for seksjonering og tilpasning til individuelle behov.
Området har store utearealer som gir gode muligheter for parkering, lagring og inn- og uttransport av varer.

Eierne av RSH Næringsbygg AS har lang erfaring fra byggevirksomhet som gjør at vi kan tilby god rådgivning og tilrettelegging for nye leietakere. Vi fremstår som en aktiv utleier som yter god service og ønsker å bygge et godt og langsiktig leieforhold til våre leietakere.

Vårt næringsområde passer godt for bygg og anlegg, trearbeidene industri, lagerdistribusjon, mekaniske bedrifter og produksjonsbedrifter.
Dagens leietakere representerer bransjer innen: bygg og anlegg, vvs, mur, trebearbeiding, produksjon elektrotavler og lager.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram