Ledige lokaler

For en oversikt over området og bygg, se nederst på denne siden.

Kontorbygg – mulighet for leie fra 1 – 3 kontorrom

Kontorbygg til leieKontorplasser til leie i kontorbygg med carport for biloppstilling.

Det er tre kontorplasser à 10 – 15 kvm ledig. Disse kan bygges om til større enheter ved behov. Leietaker disponerer tilgang til større møterom, deler kjøkken og toalett. Kontorene kan lukkes av ved dør. Bygget har bredbånd fiber.

Leietakerne deler fellesutgifter for strøm og vann.

Se merIndustribygg med store åpne haller med mulighet for seksjonering

B2Bygget er totalt på 2.870 kvm. Det kan seksjoneres opp i mindre enheter ned til 570 kvm eller 1.150 kvm. Det er traverskraner i alle seksjoner. Bygget har kjøreporter ut fra alle seksjoner. Det er kompressor og luft langs vegg i hele bygget. God strømkapasitet hvis ønskelig. Oppvarming m/aerotempere med varme levert fra bio fyringsanlegg. Bygget har bredbånd fiber, store utearealer.

Se Mer

Byggetekniske opplysninger for hele bygget (kan seksjoneres eller åpnes til et stort rom):

  • Kjøreporthøyde 420cm.
  • Takhøyde under drager 480cm.

Bygget er oppdelt i

  • en hall: 24 x 48 meter – søylefritt med 1 stk. traverskran
  • en hall: 24 x 48 meter – 1 søyle med 2 stk. traverskraner
  • en hall: 24 x 24 meter – søylefritt med 1 stk. traverskran


Industribygg – prosjektert med kontorlandskap og velferdsavdelingen i 2. etg

Bygget er totalt på 970 kvm. Bestående av to etasjer. I første etasje er det 760 kvm stor hall lagt til rette for produksjon eller lager. I andre etasje er det 210 kvm velferd og kontorer under ombygging. Skisser for potensiell romdeling vises. Kompressor med luftopplegg. Lyst lokale med god belysning. Oppvarming med aerotempere med varme levert fra bio fyringsanlegg. Bygget har bredbånd fiber.

Nye vinduer i 2015 i 2. etasje og 2017 i 1. etasje. Ny kjøre port i 2016. Kjeller med løftebord kan leies i tillegg.

Se MerLagring av båt / camping

Felt på 25 kvm pr plass for lagring. Plassene er slik at lagret utstyr er tilgjengelig for å hente ut igjen når det er ønskelig. De fleste som leier kommer igjen år etter år, og noen ønsker helårsleie.

Oversikt over bygg og nåværende leietakere

B1

Kontor – Ledige for leie, se mer informasjon over. Delvis utleid til Byggmester Svein Adolfsen AS

B2

Industribygg – Ledig for leie, se mer informasjon over. Delvis utleid til Stange Mur og Betong AS, JB Mekaniske AS

B3

Industribygg – Ledig for leie, se mer informasjon over.

B4

Lager – Delvis utleid til Allpower Trading Per Larsen

B5

Industribygg/ verksted – Utleid til Skaaret AS

B8

Lagring for båt og camping

B9

Lagring for båt og camping

B10

Lagring for båt og camping

B11

Kaldtlager – Utleid